ธ. กสิกรไทย ออกสินเชื่อเงินด่วน กู้ง่ายใช้เพียงบัตรประชาชน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ รับเงินก้อน 20,000 บาท

เรียกได้ว่า ตลาดสินเชื่อในปัจจุบันมีการแข่งขันกันมากขึ้น ถึงแม้สถานการณ์ในปัจจุบันจะอยู่ในช่วงการชลอตัวของเศษรฐกิจ อันเนื่องมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ก็ตาม
แต่นั้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้หลายสถาบันทางการเงินต้องรีบออกมาตรการ และเงื่อไขต่างๆออกมาช่วยเหลือลูกค้าของแต่ละสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นการออกมาตรการ การพักชำระหนี้หรือการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อรีไฟแนนซ์และอีกหลายๆผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

รวมทั้งการปรับเงื่อไขต่างๆให้ลูกค้าหรือประชาชนสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น เพื่อเป็นการสร้างฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย
สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม เงินด่วน Xpress Loan ของทางธนาคารกสิกรไทย เป็นสินเชื่อกู้ง่าย และอนุมัติไวสุดใน 15 นาที ได้เงินทันที รับเงินก้อนไปใช้ได้ทันที สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan เป็นสินเชื่อกู้ง่าย ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน ดอกเบี้ยต่ำสุด 17% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ธนาคารกสิกร ต้องการช่วยแบ่งเบาภาระให้ประชาชน ที่มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือก สำหรับใครที่กำลังเดือนร้อน และต้องการเงินด่วน ไปดูรายละเอียดกันได้เลย

ขั้นตอนและวิธีการสมัครสินเชื่อ Xprees Loan

รวมจุดเด่นสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

 • เป็นสินเชื่อกู้ง่าย ใช้บัตรประชาชนใบเดียว
 • คิดดอกเบี้ย ต่ำสุด 17% ต่อปี ตลอดสัญญา
 • อนุมัติไว ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน
 • เพียงมีเงินเดือน 7,500 บาท ก็กู้ได้แล้ว
 • สมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ผ่าน K PLUS ได้ทันที
 • สมัครสินเชื่อออนไลน์ได้เงินไว ก็ปิดหนี้ได้ไว
 • สินเชื่อเงินก้อน อนุมัติไว ได้เงินทันที


คุณสมบัติผู้มัครที่มีรายได้ประจำ

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุ 20-70 ปีขึ้นไป
 • หากรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท ต้องเลือกชำระเงิน โดยหักบัญชีโดยอัตโนมัติเท่านั้น
 • ต้องมีรายได้ 7,500บาทขึ้นไป
 • ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่
 • มีภาระหนี้ต่อเดือน ไม่เกินเกณฑ์ที่ทางธนาคาร ได้กำหนด
 • ไม่มีประวัติ การผิดนัดชำระหนี้ กับสถาบันการเงินใด
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ
 • หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมสำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ
 • เอกสาร 50ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบ
 • รายเดือนใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน)

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชขขีพอิสระ

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 • เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม สมัครสินเชื่อได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา หรือ โทร.02-8888888

error: Content is protected !!