ธ.ไทยเครดิต ให้ทุกคนกู้เงินได้สูงสุด 2 แสนบาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ ปลอดภัย ไม่ต้องง้อนอกระบบ

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เข้าใจถึงความจำเป็นของผู้ค้าในการเข้าถึงกองทุน และผู้ประกอบการรายย่อยให้สินเชื่อขนาดเล็กและขนาดเล็กที่ “เจรจาง่าย ติดตั้งง่าย ได้เงินเร็ว” สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
พร้อมการสนับสนุนสูงสุด 200,000 บาท โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือหลักประกันส่วนบุคคล ให้ผู้ค้าเข้าถึงเงินทุนในระบบได้อย่างปลอดภัย

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ให้เงินทุนสูงถึง 200,000 บาท

เงินกู้หมุนเวียนที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาแต่มีการพิจารณาทบทวน ต่ออายุหรือไม่กำหนดวงเงินรายปี

อัตราส่วนลด

ไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์หรือการค้ำประกันส่วนบุคคล

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย

คุณสมบัติผู้สมัคร

– บุคคลธรรมดา – สัญชาติไทยเท่านั้น – มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี – ผู้กู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 60 ปี – เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น

– ต้องมีประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย 1 ปี – ธุรกิจต้องมีร่างกายที่ชัดเจนและสามารถตรวจได้

– สถานที่ประกอบธุรกิจต้องอยู่ในรัศมีไม่เกิน 15 กม. จากสาขาธนาคารในตลาด


เอกสารการสมัคร

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน – สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ – สำเนาบัตรประจำตัวของคู่สมรส – สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

– เอกสารแสดงสถานภาพการสมรส (ถ้ามี) – สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก – สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)
หมายเหตุ: รายละเอียดการพิจารณาสินเชื่อให้เป็นไปตามระเบียบ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

error: Content is protected !!