สินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ ให้กู้สูงสุดถึง 1,000,000 บาท อนุมัติไว!

ธนาคารกรุงไทยจัดสินเชื่อ “กรุงไทยใจป่า” ผ่านแอป Krungthai NEXT สูงสุด 5 เท่า รายได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่มีหลักประกัน ผ่อน 60 เดือน
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ธนาคารกรุงไทยแจ้งว่าได้เบิกจ่ายเงินกู้แล้ว “กรุงไทยใจปุ้ม” ซึ่งเป็นบริการเงินฉุกเฉิน

อนุมัติไว No Mortgage Unsecured Light ผ่อนชำระ ยื่นกู้ผ่าน Krungthai NEXT สูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท หากคุณไม่มีบัญชีเงินเดือนกรุงไทย คุณสามารถขอสินเชื่อออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว เพียงมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปและผ่อนชำระได้นาน 12-60 เดือน
สำหรับอัตราดอกเบี้ยนั้นคือ 20% ต่อปีสำหรับคนทั่วไปที่มีรายได้คงที่ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่อปีสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าปลีกคือ 22%
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหลักฐานต้นฉบับอื่นที่พิสูจน์ว่ารายได้นั้นเชื่อถือได้และใบแจ้งยอดของคนธรรมดาที่มีรายได้ประจำ ใช้งบจาก 3 เดือนที่ผ่านมา สำหรับผู้ค้าปลีกทั่วไป ให้ใช้ใบแจ้งยอดธุรกิจย้อนหลัง 1 ปี สำเนาใบรับรองการลงทะเบียน หรือสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจหรือสำเนาเอกสารแสดงอายุของกิจการ

error: Content is protected !!