สินเชื่อไทรทองจากออมสิน ให้กู้เงินได้สูงสุดถึง 10 ล้านบาท ผ่อนง่าย

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสินเชื่อ “ไทรทอง” วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้าน ผ่อนเดือนละไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท ยื่นกู้ภายในเดือนเมษายน 2565
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าธนาคารออมสินของรัฐบาลได้เปิดดำเนินการขอสินเชื่อ บุคคลธรรมดา “สินเชื่อไทรทอง” โดยแปลงหลักทรัพย์เป็นเงิน แปลงบ้าน ที่ดิน หรือคอนโดที่ไม่มีหลักประกันเป็นเงิน หรือรีไฟแนนซ์สินเชื่อผู้บริโภคจากสถาบันการเงินอื่น ผ่อนชำระขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อล้านบาท เป็นเวลา 2 ปี วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท
วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมมีไว้เพื่อการบริโภค เพื่อไถ่ถอนเงินกู้จำนองจากสถาบันการเงินอื่น (เพื่อการบริโภค) เพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่งมิใช่การลงทุนในธุรกิจและการชำระหนี้ของสถาบันการเงินอื่น บัญชีมีสภาพปกติหรือมีหลักฐานชัดเจนอื่น ๆ
ใครสามารถสมัครสินเชื่อ ไทรทอง?

ผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อไทรทองต้องมีอาชีพและรายได้ที่แน่นอนและมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี รวมกับอายุผู้กู้และระยะเวลาการชำระหนี้ และต้องไม่เกิน 65 ปี

หลักประกันเงินกู้ไทรทอง

หลักประกันที่ต้องใช้ในการกู้ไทรทอง ได้แก่ ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารชุดหรือสวน ไร่นา หรือทุ่ง โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น

2. ตั้งอยู่ในชุมชนที่เจริญรุ่งเรืองมีไฟฟ้าและสาธารณูปโภคที่จำเป็นอื่นๆ และสาธารณประโยชน์ที่ยานพาหนะเข้าถึงได้ง่าย

3. ในกรณีที่ใช้ที่ดินหรือสวนเป็นหลักประกัน ทุ่งนาหรือทุ่งนาจะต้องไม่รกร้าง
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ผ่านไทรทอง

ปีที่ 1-2

  • หากผู้กู้ประสงค์จะซื้อวงเงินคุ้มครองประกันชีวิต: MRR-1.750%
  • หากผู้กู้ไม่ต้องการซื้อวงเงินคุ้มครองประกันชีวิต: MRR-1.250%

ปีที่ 3 เป็นต้นไป

  • วงเงินคุ้มครองผู้กู้ที่ต้องการซื้อประกันชีวิต หากผู้กู้ไม่ประสงค์จะซื้อประกันชีวิต วงเงินคุ้มครองประกันชีวิต: MRR-0.50%

เฉลี่ย 3 ปี

  • หากผู้กู้ประสงค์จะซื้อประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ : 4.912%
  • หากผู้กู้ไม่ต้องการซื้อประกันชีวิตวงเงินคุ้มครอง : 5.245%

EIR

  • หากผู้กู้ประสงค์จะซื้อประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงิน : 5.446%
  • หากผู้กู้ไม่ต้องการซื้อวงเงินคุ้มครองประกันชีวิต 5.567%

อัตราโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่เชื่อมโยงกับสถาบันที่มีข้อตกลงกับธนาคารออมสินของรัฐบาล (MOU) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามารถลดลงได้ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ตามข้อตกลงของสถาบันต่างๆ อย่างไรก็ตาม การลดลงรายปีต้องไม่เกิน MRR-1.0% อย่างมากที่สุด และเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาเงินกู้ของสายทองเงินกู้

ผู้สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 และอนุมัติและทำสัญญาให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

error: Content is protected !!