กู้กับสิ​นเ​ชื่อก​รุงไทย ให้กู้สูงสุดถึง 50,000 บาท ไม่ค้ำ​ประกั​น ผ่อนแค่เดื​อนละ 1,324 บาท

เป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วนหรือเพื่อธุรกิจหมุนเวียนวันนี้ กรุงไทยเปิดเงินกู้ Smart Money วงเงินสูงสุด 5 เท่า แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ที่สำคัญไม่ต้องมี Warranty ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทย สามารถกู้ได้
จุดที่น่าสนใจสำหรับสินเชื่อเงินอัจฉริยะ

 • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • ไม่มีบัญชีเงินเดือนกรุงไทยที่สามารถทำได้ เพียงมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
 • เงินกู้ง่ายไม่มีหลักประกัน หรือผู้ค้ำประกัน

วงเงินกู้

 • เงินเดือน 30,000 บาท กู้เงิน 50,000 บาท ผ่อนยาว 60 เดือน ผ่อนเดือนละ 1,324 บาทเท่านั้น
 • เงินเดือน 30,000 บาท กู้ 100,000 บาท ระยะยาว 60 เดือน ผ่อนเดือนละ 2,649 บาทเท่านั้น
ทรัพย์สินของผู้กู้

 • ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาทต่อเดือน
 • ผู้กู้ต้องทำงานมาอย่างน้อย 1 ปี
 • สำหรับเจ้าของร้านค้าปลีกทั่วไปที่มีรายได้สุทธิต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท และเปิดร้านมาอย่างน้อย 2 ปี
 • ต้องไม่มีประวัติขาดทุนทางการเงิน ไม่ล้มละลาย

วิธีการสมัครสินเชื่อ
วิธีสมัครสินเชื่อเอนกประสงค์พร้อมใช้จากธนาคารกรุงไทย

 • วิธีการสมัครสินเชื่อกรุงไทยสมาร์ทมันนี่ ดอกเบี้ยต่ำ ไม่มีหลักประกัน คุณไม่จำเป็นต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยในการสมัคร
 • ผู้สนใจสามารถเข้าไปที่สาขาของธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา

อัตราดอกเบี้ย
วิธีสมัครสินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus จากธนาคารกรุงไทย วงเงิน 1 ล้าน ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องค้ำประกัน

 • 20% APR สำหรับคนธรรมดาที่มีรายได้ประจำ
 • กรณีผู้ประกอบการร้านค้าปลีกทั่วไป 22% APR

เอกสารการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสมุดบัญชี
 • รหัสพนักงาน (ถ้ามี)
 • หลักฐานรายได้ดั้งเดิมหรือต้นขั้วการจ่ายล่าสุดหรือหลักฐานต้นฉบับอื่น ๆ ของรายได้ที่เชื่อถือได้
  คำแถลง
  – บุคคลที่มีรายได้ประจำโดยใช้งบ 3 เดือนล่าสุด
  – เจ้าของร้านค้าปลีกทั่วไป ใช้ใบแจ้งยอดธุรกิจย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (ถ้ามี) หรือสำเนาทะเบียนธุรกิจ (ถ้ามี)
 • เอกสารใบแจ้งยอดสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตของเดือนที่แล้วหรือเอกสารอื่นที่คล้ายคลึงกัน
วิธีการชำระเงินกู้

คุณสามารถติดต่อธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อขอชำระคืนเงินกู้

error: Content is protected !!