สมัครสมาชิก กอช. วัยรุ่นได้เงิน 600, วัยกลางได้ 960, คนแก่ได้ 1,200 บาท

สวัสดีครับ! วันนี้ เฟสข่าว มีข่าวเกี่ยวกับ การเงิน มาแจ้งให้ทราบ กองทุนออมเงิน แห่งชาติ เปิดหลักเกณฑ์ การออมเงิน ล่าสุด ชวนพี่น้องชาวไทย พ่อบ้าน-แม่บ้าน ผู้ที่ประกอบอาชีพ อิสระ ทั่วไป ที่มีอายุ ระหว่าง 50 – 60 ปี ให้มาร่วมออมเงิน เดือนละ 100 บาท ก็จะได้เพิ่มทันทีอีก 100 บาท โดยได้สูงสุดไม่เกิน 1,200 บาท/ปี รายละเอียด มีอะไรบ้างนั้น เราไปติดตามกันเลยด้านล่าง
ข้อมูล รายงานจาก เฟสบุ๊คเพจ กองทุนการออมแห่งชาติ – กอช. ได้ออกมาเผย ให้ทราบว่า เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุน การออม แห่งชาติ (กอช.) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เผยว่า กอช. เชิญชวน พ่อบ้าน แม่บ้าน ประชาชน ผู้ประกอบ อาชีพ อิสระ ผู้ที่มีสิทธิ สมัคร เป็นสมาชิก กอช. หรือ พ่อบ้านแม่บ้าน ผู้มีอายุ 50-60 ปี ออมไว้ ใช้ในตอนเกษียณ หลังอายุ 60 ปี

สำหรับ ผู้ที่มีอายุ ระหว่าง 50-60 ปี เพียงออมเงิน 100 บาท/เดือน ก็จะ ได้รับเงิน เพิ่มจากรัฐ อีก 100 บาท/เดือน สูงสุดไม่เกิน 1,200 บาท/ปี

ทั้งนี้ เมื่ออายุครบ 60 ปี จะได้รับบำนาญเป็นรายเดือนจาก กองทุน การออม แห่งชาติ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ สมัครสมาชิก กองทุนการออม แห่งชาติ

– อายุ 15-60 ปี
– สัญชาติไทย
– ไม่อยู่ในระบบ สวัสดิการ บำเหน็จ บำนาญ อื่น ของรัฐ
– ผู้ประกันตน ม.40 ทางเลือก 1
สิทธิที่จะได้รับ

– อายุ 15-30 ปี รัฐบาล สมทบ เงินสะสม เพิ่มให้ 50 เปอร์เซ็นต์ หรือไม่เกิน 600 บาทต่อปี
– อายุ 30-50 ปี รัฐบาล สมทบ เงินสะสม เพิ่มให้ 80 เปอร์เซ็นต์ หรือไม่เกิน 960 บาทต่อปี
– อายุ 50-60 ปี รัฐบาล สมทบ เงินสะสม เพิ่มให้ 100 เปอร์เซ็นต์ หรือไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี

ช่องทางตรวจสอบสิทธิ

– แอปพลิเคชัน กอช.
– หน่วยรับสมัครสมาชิก

ช่องทางสมัครสมาชิก กองทุนการออมแห่งชาติ

– ที่ว่าการ อำเภอ ทั่วประเทศ

– สำนักงาน คลังจังหวัด

– สถาบัน การเงิน ชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน

– ธนาคาร ของรัฐ ได้แก่ ธ.ก.ส., ธอส., ธนาคารออมสิน และ ธนาคาร กรุงไทย

– เคาน์เตอร์ เซอร์วิส เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม หรือ เครือข่าย รับสมัคร ทั่วประเทศ

หากใคร มีข้อสงสัย ก็สามารถ สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สายด่วน กองทุนเงินออม แห่งชาติ ที่เบอร์โทร. 02-049-9000
error: Content is protected !!